დალაგება:
პარიზი
5509ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 24 დღე
0:45:54
ბერლინი
4938ხმა
ხმის მიცემა