დალაგება:
პარიზი
5339ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 18 დღე
5:45:39
ბერლინი
4793ხმა
ხმის მიცემა