დალაგება:
პარიზი
5410ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 21 დღე
1:56:30
ბერლინი
4849ხმა
ხმის მიცემა