დალაგება:
ფერარი
7579ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 19 დღე
5:49:20
ლამბორჯინი
5139ხმა
ხმის მიცემა