დალაგება:
ფერარი
7718ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 21 დღე
22:3:42
ლამბორჯინი
5253ხმა
ხმის მიცემა