დალაგება:
ფერარი
7849ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 17 დღე
9:9:7
ლამბორჯინი
5386ხმა
ხმის მიცემა