დალაგება:
ფერარი
7630ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 26 დღე
8:54:48
ლამბორჯინი
5184ხმა
ხმის მიცემა