დალაგება:
ფერარი
7475ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 18 დღე
19:41:41
ლამბორჯინი
5029ხმა
ხმის მიცემა