დალაგება:
მაია ასათიანი
4924ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 19 დღე
5:44:5
გია ჯაჯანიძე
6850ხმა
ხმის მიცემა