დალაგება:
დოლარი
25706ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 8 დღე
5:45:19
ლარი
3055ხმა
ხმის მიცემა