დალაგება:
დოლარი
25794ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 11 დღე
1:58:12
ლარი
3122ხმა
ხმის მიცემა