დალაგება:
დოლარი
25903ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 14 დღე
0:45:10
ლარი
3191ხმა
ხმის მიცემა