დალაგება:
დოლარი
25597ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 7 დღე
19:42:21
ლარი
2961ხმა
ხმის მიცემა