დალაგება:
დოლარი
26091ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 7 დღე
13:31:44
ლარი
3348ხმა
ხმის მიცემა