დალაგება:
დოლარი
25974ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 10 დღე
19:28:46
ლარი
3260ხმა
ხმის მიცემა