დალაგება:
ლუდი
31292ხმა
ხმის მიცემა
VS დარჩენილია 15 დღე
3:2:18
ღვინო
42049ხმა
ხმის მიცემა